Koorschool Lambertus lid van Pueri Cantores

Deze week ontvingen we het bericht dat de koorschool Lambertus toegelaten is als lid van Pueri Cantores.

Pueri Cantoris Nederland richt zich op Nederlandse jongens-, meisjes- en kinderkoren, al dan niet in combinatie met volwassenen, die religieuze muziek op het repertoire hebben staan en meerdere keren per jaar een religieuze viering muzikaal opluisteren. De koren moeten bereid zijn om structureel aan kwaliteitsverbetering te willen werken. De Nederlandse afdeling sluit aan bij de internationale doelstellingen maar wil dit graag in een breder perspectief zetten. De zingende kinderen van Pueri Cantores staan, vaak zonder dat ze dat beseffen, in een lange en rijke culturele traditie. PCN wil de rijkdom van deze culturele tradities aan jonge mensen meegeven, ze daarvoor interesseren en als het even kan zelfs enthousiasmeren. Op deze manier wordt dit cultureel erfgoed overgedragen aan de volgende generaties en wordt ervoor gezorgd dat het in stand gehouden wordt.

Voor meer informatie zie: puericantores.nl