Samen Zingen

Bij de Koorschool Lambertus staat de muzikale vorming van kinderen centraal. Het gaat enerzijds om de muzikale ontwikkeling en anderzijds om het goed leren zingen, waarbij de ontwikkeling van de kinderstem voorop staat.

Wekelijkse lessen vormen de kernactiviteit van de koorschool. De kinderen maken kennis met met de grote schat aan muziek, van oud tot nieuw en in verschillende talen. Dit zal hun zelfvertrouwen vergroten en ze zullen er hun leven lang plezier en profijt van hebben.