Samen Zingen

Bij de Koorschool Lambertus staat de muzikale vorming van kinderen centraal. Het gaat enerzijds om de muzikale ontwikkeling en anderzijds om het goed leren zingen, waarbij de ontwikkeling van de kinderstem voorop staat.

Wekelijkse lessen vormen de kernactiviteit van de koorschool. De kinderen maken kennis met met de grote schat aan muziek, van oud tot nieuw en in verschillende talen.

Naast hun muzikale ontwikkeling, groeien de kinderen ook in sociaal, cognitief en emotioneel opzicht. Ze ervaren de kracht en de werking van muziek. Bovendien doen ze ervaring op in optredens waardoor hun zelfvertrouwen kans krijgt om te groeien.

Het plezier van het samen zingen op de koorschool is van blijvende waarde voor hun verdere leven.