Op zondag 25 september 2022 zijn de oudste groepen van koorschool Lambertus naar Emsdetten geweest om gezamenlijk met de Singschule Emsdetten te zingen in de Pankratiuskirche aldaar.
Doel van de reis was om opnieuw (sedert de jaren 90) contact te leggen met de kinderen van deze Singschule en tot een uitwisseling te komen en zodoende een hernieuwde kennismaking tot stand te brengen en ervaringen uit te wisselen.
Het was een zeer plezierig contact en gezamenlijk zijn tijdens een viering in de Pankratiuskirche een aantal stukken ten gehore gebracht, afwisselend onder leiding van de dirigenten van beide koren.
Na afloop werd een lunch aangeboden door de Singschule Emsdetten. En ondanks de taalbarriere was een er een heel plezierige sfeer. Hierbij brachten de gastzangers uit Hengelo nog enkele liederen ten gehore die enthousiast werden ontvangen.
Bij het afscheid werd de wens uitgesproken dat in het volgend kalenderjaar de kinderen uit Emsdetten een tegenbezoek gaan brengen aan Hengelo. De Duitse kinderen en hun leiding kijken er in ieder geval naar uit!