De kinderen van de oudste groepen van de koorschool zijn in deze periode niet alleen te horen zijn tijdens vieringen in de Lambertus en de Franciscuskerk. Ze zijn ook gevraagd medewerking te verlenen aan de grote theaterproductie genaamd ‘Hengelo Heroes, Vrede en Vrijheid’. Dit evenement vindt plaats op 12, 13 en 14 maart in de Gieterij van Stork, waar in 1943 de april-mei staking begon.

Deze staking vormt het startpunt voor de voorstelling. De gezinsleden van één van de stakers worden hierin gevolgd op hun zoektocht naar rust en stabiliteit. Hun weg leidt langs Berlijn, Poznan en Budapest. Verzet tegen overheersing en onderdrukking en verlangen naar vrede vrijheid en democratie vormen centrale thema’s. Naast de kinderen van de koorschool werken ook andere koren en orkesten mee aan deze grote productie.

Meer informatie op: https://hengeloheroes.nl/