Steun voor de Koorschool

Het bestuur heeft een Kring van Donateurs gevormd, die belang stellen in verdere ontwikkeling en aanwas van onze koorschool, waar professionele leiding bij het samen zingen voorop staat (toelichting). Financiële steun is hier voor onmisbaar. Het bestuur zoekt daarom versterking van onze Kring van Donateurs.

Financiële ondersteuning kan op diverse manieren:

Donateur worden kan al vanaf € 20,- per jaar. Uiteraard zijn grotere bedragen van harte welkom!  Boven een bepaald drempelbedrag is uw donatie fiscaal aftrekbaar.

U wordt lid van de Koorschool Donateurs Kring door uw bijdrage over te maken naar rekening NL 98 RABO 0122 7646 92 t.n.v. Stichting Koorschool Lambertus. Graag onder vermelding van “donateur”.

U kunt ook onderstaande QR-code gebruiken:

Aanvullend ontvangen wij graag uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email) per mail op: info.koorschool.lambertus@gmail.com

Als u uw schenking toezegt voor tenminste vijf aaneengesloten jaren en in een onderhandse akte (zonder tussenkomst van een notaris) vastlegt, is uw gift tot 100% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Als u dit aantrekkelijk vindt, laat u ons hiervoor de formulieren toesturen voor inschrijving bij de Koorschool Donateurs Kring. Stuur hiervoor een mail met uw adres naar: info.koorschool.lambertus@gmail.com  

 

U kunt ook eenmalig een bedrag schenken. Ook de kleinste gift is welkom! Voor eenmalige donaties geldt dat ook deze aftrekbaar zijn als het totaal aan gedane giften aan erkende goede doelen in een jaar het drempelbedrag overstijgt. 

U kunt uw eenmalige bijdrage over maken naar rekening NL 98 RABO 0122 7646 92 t.n.v. Stichting Koorschool Lambertus. Graag onder vermelding van “schenking koorschool”. 

 

U kunt ook onderstaande QR-code gebruiken: 

 

Indien mogelijk ontvangen wij graag uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email) per mail op: info.koorschool.lambertus@gmail.com  

Door Stichting Koorschool Lambertus op te nemen in uw testament, kunt u ook helpen de toekomst van de koorschool zeker te stellen. U kunt daarbij kiezen tussen een legaat en een erfstelling. 

Legaat 

U kunt Stichting Koorschool Lambertus opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat de stichting een bepaald bedrag of een onroerend goed ontvangt. 

(Mede-)erfgenaam 

U kunt de stichting ook benoemen tot (mede-)erfgenaam. Dat betekent dat u de stichting samen met uw andere erfgenamen, recht geeft op uw nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de verschillende erfgenamen. 

De Stichting Koorschool Lambertus is als ANBI vrijgesteld van successierecht. Mocht u uw ideeën met ons willen delen, of in samenspraak verder willen formuleren, neemt u dan contact met ons op door een email te sturen naar: info.koorschool.lambertus@gmail.com  

Toelichting

De Koorschool Lambertus is in 2012 begonnen als kleinschalig initiatief:  jonge kinderen leren met hun stem muziek te maken. Intussen heeft deze opleiding zichzelf bewezen: meer dan 40 kinderen verdeeld in vier groepen, raken thuis in muziek en in de techniek en stemvorming die voor het zingen nodig zijn. En overheersend is: plezier met muziek. 

Om de Koorschool ter zijde te staan, is in 2012 de Stichting Koorschool Lambertus opgericht. Deze stichting werft en beheert gelden om een aantal activiteiten van de Koorschool te ondersteunen en zowel bij te dragen aan de directe onkosten, en ruimer, aan een klimaat van cultuur en muziek in Hengelo en omgeving. Stichting  Koorschool Lambertus is door de Belastingdienst aangemerkt als eenANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is hierdoor een erkend goed doel geworden.  

Het onderwijs van de Koorschool Lambertus wordt niet betaald door het Rijk. Kosten voor het professionele muzikale team, koorrepetities en optredens worden niet vergoed. Voor de financiering van deze kosten is de Koorschool volledig daarmee aangewezen op bijdragen van ouders en donateurs. Daarnaast streven we naar het verkrijgen van andere giften en legaten. Al deze vormen van financiële steun zijn noodzakelijk om de Koorschool met zijn muzikale opleiding te laten voortbestaan en verder te ontwikkelen. Hierdoor wordt de hoge kwaliteit behouden en kunnen essentiële talentontwikkelingsprojecten worden voortgezet.