Doelstelling Koor

Koorschool Lambertus:

    • Werkt op professioneel niveau aan de muzikale vorming van kinderen en ontwikkelt hen tot jonge mensen die plezier hebben en houden in het samen muziek zingen/maken. Onderdeel hiervan vormt een zgn. zang-leertraject, er wordt naast het zingen aandacht geschonken aan gehoortraining en noten lezen.
    • Geeft de kinderen een brede muzikale basis mee, en verrijkt hen met de grote schat aan koormuziek, zowel uit het heden als het verleden.
    • Versterkt de artistieke kwaliteit en continuïteit van het koorleven in Hengelo.
    • Het verzorgen van optredens. Deze kunnen zowel binnen als buiten de kerk plaatsvinden.

Organisatievorm:

    • De koorschool is ondergebracht in de Stichting Koorschool Lambertus Hengelo.