Welkom!

Op de website van Koorschool Lambertus

De koorschool Lambertus is een zangopleiding voor kinderen vanaf 4 tot 18 jaar, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen. De koorschool kent 3 groepen; groep C voor kinderen vanaf 5 jaar, groep B voor kinderen vanaf 8 jaar en groep A vanaf 12 jaar. Er wordt op professioneel niveau gewerkt aan de muzikale vorming van de kinderen en laat hen kennismaken met de grote schat aan koormuziek…

Louis ten Vregelaar

Samen Zingen

Bij de Koorschool Lambertus staat de muzikale vorming van kinderen centraal. Het gaat enerzijds om de muzikale ontwikkeling en anderzijds om het goed leren zingen, waarbij de ontwikkeling van de kinderstem voorop staat.

Wekelijkse lessen vormen de kernactiviteit van de koorschool. De kinderen maken kennis met met de grote schat aan muziek, van oud tot nieuw en in verschillende talen. Dit zal hun zelfvertrouwen vergroten en ze zullen er hun leven lang plezier en profijt van hebben.

Organisatie/Bestuur

Koorschool Lambertus

  • Werkt op professioneel niveau aan de muzikale vorming van kinderen en ontwikkelt hen tot jonge mensen die plezier hebben en houden in het samen muziek zingen/maken. Onderdeel hiervan vormt een zgn. zang-leertraject, er wordt naast het zingen aandacht geschonken aan gehoortraining en noten lezen.

  • Geeft de kinderen een brede muzikale basis mee, en verrijkt hen met de grote schat aan koormuziek, zowel uit het heden als het verleden.

  • Versterkt de artistieke kwaliteit en continuïteit van het koorleven in Hengelo.

  • Het verzorgen van optredens. Deze kunnen zowel binnen als buiten de kerk plaatsvinden.

Organisatievorm

  • De koorschool is ondergebracht in de Stichting Koorschool Lambertus Hengelo.

De Lessen

Goed zingen gaat niet vanzelf. Daarom krijgen de ruim 30 kinderen van de koorschool elke week les. Daarin wordt natuurlijk veel gezongen; de kinderen leren liedjes uit het gangbare kinderkoorrepertoire, maar ze maken ook kennis met koormuziek uit het verleden. Het accent ligt daarbij op goed stemgebruik. Verder is er vaste aandacht voor solfège (training van het innerlijk gehoor), het leren van het notenschrift en ontwikkeling van het ritmisch gevoel.

De lessen vinden plaats in het parochiehuis van de Lambertusbasiliek in Hengelo en zijn op:

GROEP C (vanaf 4 jaar)

woensdag     16.30-17.15

  • wekelijks

AANMELDEN

GROEP B (Vanaf 8 jaar)

vrijdag           15.45-16.30

  • wekelijks

AANMELDEN

GROEP A (Vanaf 12 jaar)

vrijdag           16.30-17.30

  • wekelijks

AANMELDEN

De koorschoolbijdrage bedraagt 120 euro per jaar. Bij meer kinderen per gezin geldt een kortingsregeling. De koorschoolbijdrage voor groep C bedraagt 75 euro.

Fotos